Bổ sung kiến thức luận quẻ

Kiến thức luận quẻ

Các Hào Trì Thế

 1. Phụ mẫu trì thê: Phụ mẫu trì thế là thần gian khổ, chủ gian khổ bôn ba, khó có người thừa tự, nếu trong quẻ tài động quan vượng sinh, lợi về đường văn; tài động khắc thế, tất không có vợ hiền, không thọ lâu.
 2. Tử tôn trì thế: Tử tôn trì thế là phúc thần, là vô lo vô nghỉ, nên mọi tai họa đều nhẹ nhàng; nhưng tử tôn củng lại khắc chế quan quỷ, bất lợi cho việc cầu quan.
 3. Quan quỷ trì thế: Quan quỷ là thần lo nghỉ, nên có việc, thân khó yên. không bệnh củng gặp quan, tài vật thường hay mất, hao tổn; nhập mộ càng khó, gặp xung tất hóa hiểm. nhưng cầu quan, cầu danh thì mừng nhất quan quỷ trì thế.
 4. Thê tài trì thế: Thê là nội trợ, tài là thần tài, tài là nguồn dưỡng mệnh, không thể không có, hào tài trì thế là chủ tài vinh, nếu gặp tử tôn hào minh ám động sinh, thì lại càng được thân cường tài vượng. lợi cầu quan kiện tụng, bất lợi về đường văn, khắc cha mẹ, thế động biến huynh vạn sự hung.
 5. Huynh đệ trì thế: huynh đệ trì thế là tượng cướp tài, họa phá tài, chủ về làm thương tổn vợ, gặp huynh trì thế thì không nên cầu tài mà còn nên đề phòng khắc vợ, phá tài. nếu quan hưng, quan vượng, hoặc huynh hóa quan quỷ thì lại càng hung tai.

Lục Thú

 1. Thanh long (Mộc): Tượng hỷ thần, mang đến may mắn hạnh thông, nếu phát động lâm dụng thần là tiến tài tiến lộc; lâm cừu thần, kỵ thần là tửu sắc dẫn đến tai họa, trong vui có bi.
 2. Chu tước (Hỏa): tượng xích cầm, tượng giấy tờ hành chánh, tài lộc, cải vã, tượng nóng lòng, hoặc việc khẩn, hoặc liên quan đến văn thư giấy tờ, miệng lưỡi, quan phi. động là kiện tụng hoặc chờ đợi, lâm dụng thần hoặc sinh hợp thế hào chủ có tin mừng về văn thư; lâm kỵ thần hình khắc thế là miệng lưỡi thị phi.
 3. Câu trần (+Thổ): Tượng địa ngục, điền thổ, đất xấu, chăn nuôi cải vã, khẩu thiệt thị phi, câu trần động thì xấu, xấu mà nhìn thấy được (Biết trước là sẻ xấu).Nhưng nếu gặp tuần triệt không thì chuyển hung thành cát. nếu lâm dụng thần phát động sinh hợp thế hào chủ về có thu nhập do tài sản cố định, lâm kỵ thần có tranh chấp, kiện tụng về gia sản, ruộng vườn, kinh doanh làm ăn.
 4. Đằng xà (- Thổ) Là tượng rắn bay, hiểm độc, mất vật, rơi đồ, mất đồ, trộm cướp, chủ về việc kinh dị quái lạ, xấu mà không biết trước được, hoặc chưa rõ ràng, lâm dụng thần thì không nguy hiểm, lầm kị thần là có nổi sợ hãi, có sự phiền nhiều, vướng víu khó mà thoát được.
 5. Bạch hổ (Kim) Hung (Cắn), gặp tai ương rắc rối, tang tóc, chủ về thương hung, thiếu phục, nếu gặp tuần triệt không thì chuyển tốt… nếu lâm dụng thần phát động sinh thân, phát như mãnh hổ, lâm kỵ thần chủ về hung thương, đổ máu.
 6. Huyền vũ (Thủy); Chậm chạp, đen tối, mang tính ám muội trộm cắp, rình rập, mờ ảo chưa rõ xác định rõ ràng, có thể tốt có thể xấu, có thể ở thế giới vô hình, lâm dụng thần phát động là có người ngầm giúp đỡ mà phát đạt, lâm kỵ thần thì phòng đạo tặc và tai họa do chuyện nam nữ gây ra.

Hai dụng Thần:

 1. Bình thường có 1 hào phát động thì chọn hào động làm dụng thần.
 2. Nếu 2 hào đều phát động hoặc không phát động thì lấy hào lâm tuần không hoặc nguyệt phá làm dụng thần, nếu như không lâm không phá thì lấy hào gặp xung hoặc gặp hợp làm dụng thần, nếu như không xung không hợp thì lấy hào lâm thế hoặc lâm ứng làm dụng thần, nếu như không lâm ứng hoặc không lâm thế thì lấy hào xa hào thế hoặc gần hào ứng làm dụng thần, nếu như có 2 hào có địa chi hoàn toàn giống nhau phải căn cứ hào vị hoặc chổ lâm lục thần mà lấy dụng thần.

Tuần không của hào

Không vong có nghĩa là không có, không tồn tại không thật lòng, có rồi nhưng mất đi, sắp tới sẻ có hoặc là cái lổ cái hố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *